S.E. Scheepstra
 J.B. Weitkamp

www.WO2-verzet.nl

fig01
Frits Slomp (maart 1943)
 

Bevrijding Frits Slomp uit Koepelgevangenis, 11 mei 1944

-  Over het gebeuren van 11 mei 1944 en de achtergrond daarvan

Kort daarna volgde de arrestatie van iemand die bij die bevrijding betrokken was geweest. Ook tal van andere mensen, met wie deze man in contact stond, kwamen daardoor in gevaar. Dit leidde ertoe dat een maand na die eerste overval, op 11 juni, ook het Huis van Bewaring in Arnhem door de LKP overvallen werd. Bij deze actie werden ook andere gevangenen bevrijd, 54 in totaal. Dat was de grootste bevrijdingsactie die tijdens de bezetting in ons land is uitgevoerd. Op klaarlichte dag, zonder dat daarbij ook maar één schot werd gelost. Tien gewapende mannen drongen op donderdag 11 mei 1944 binnen in de Koepelgevangenis in Arnhem. Het doel van hun actie was de bevrijding van gevangene nr 1102 in cel 56. Dat was dominee Frits Slomp (fig01) , die er tien dagen eerder werd opgesloten. Hij was oprichter van de grootste verzetsbeweging van Nederland, de Landelijke Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers (LO).

-  -