Skip to main content

Bevrijding Frits Slomp uit Koepelgevangenis, 11 mei 1944


Afloop

img Frits SlompFig. 14
Frits Slomp

De hele overval was geruisloos aan de andere gevangenen voorbij gegaan. Ze hadden er niets van gemerkt. Pas uren later, omstreeks half een die nacht, werd het opgesloten gevangenispersoneel ontdekt. De volgende dag verstuurde de politiepresident namens de plaatselijk SD bevelhebber een alarmeringsbericht waarin om de aanhouding van Kruithof en Slomp werd verzocht. Alsmede die van twee opperwachtmeesters van de marechaussee en drie tot vijf burgers. Er werden strenge verkeerscontroles in gang gezet. Die hadden echter geen enkel effect, want de overvallers waren met hun auto's al lang uit Arnhem verdwenen. In het register van de gevangenis werd vermeld dat er een gewapende overval had plaatsgevonden en dat twee gevangenen waren 'ontvoerd'. Toch zouden de Duitsers sporen naar daders ontdekken en een arrestatie verrichten. Die vormde de aanleiding voor een tweede bevrijdingsactie, kort daarna, op 11 juni 1944, weer in diezelfde stad Arnhem. Bij die overval werden 54 gevangen bevrijd. Dat werd de grootste bevrijdingsactie tijdens de bezettingsjaren van Nederland. Daarover meer in deel 2 van deze documentatie: De overval op Huis van Bewaring Arnhem, 11 juni 1944.