Skip to main content

De overval op het Huis van bewaring in Arnhem op zondag 11 juni 1944.


De derde poging maar nu anders, op donderdag 8 juni .

img Frits SlompFig. 18
Plattegrond van
Huis van Bewaring,
met plan "binnen door"
(De Zwerver, 9 aug.194

Kort daarop ontdekte Joop van Veldhoven dat het mogelijk was om via de directeurswoning de gevangenis binnen te gaan. Die woning was onderdeel van het gevangeniscomplex en gaf toegang tot de gevangenis via een tussendeur waarvan alleen de directeur een sleutel bezat. Die sleutel droeg hij altijd bij zich.
Joop licht Bob hierover in en direct wordt een nieuw plan gemaakt.
Johannes ter Horst zal zich voordoen als predikant en zich melden bij de directeur onder het voorwendsel met hem over de geestelijke verzorging van de gevangenen te willen spreken. Zodra Johannes naar binnen gaat, zullen anderen dicht in de buurt klaar staan zich bij hem te voegen.

Enkele dagen na de tweede poging, op donderdag 8 juni in de vooravond, wordt het nieuwe plan uitgevoerd. Johannes belt aan bij het huis van de directeur. De zoon van de directeur doet open. Johannes stelt zich voor als ds Rademaker uit Rotterdam en vraagt de directeur te mogen spreken. Maar de zoon vertelt dat vader niet thuis is en verzoekt de dominee later nog eens terug te komen. Er zit niets anders op want zonder directeur geen actie. Zo heeft ook deze derde poging geen resultaat gehad.